Ανίχνευση διαρροών / πρόληψη πλημμυρών

Ο Neptun είναι ένα σύγχρονο πνευματικό σύστημα για τον έλεγχο της διαρροής νερού, προστατεύοντας την ιδιοκτησία από ζημιές στο νερό και αποτρέποντας οικονομικές απώλειες. Σε περίπτωση διαρροής νερού, το σύστημα Neptun κλείνει γρήγορα την παροχή νερού μέχρι να εξαλειφθεί η πηγή διαρροής. Το σύστημα Neptun λειτουργεί αυτόματα και δεν απαιτεί τακτική εξυπηρέτηση για σωστή δουλειά.