Συστατικά συστήματος Neptun

Τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών Neptun / Πρόληψης των πλημμυρών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: