Ηλεκτρικά ενεργοποιημένες βαλβίδες

Οι σφαιρικές βαλβίδες ενεργοποιούμενες με ηλεκτρική ισχύ είναι σχεδιασμένες για να κλείνουν την παροχή ύδατος στα συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης. Ο πλήρης περαστικός μηχανισμός του άξονα ισχύος είναι εξοπλισμένος με μεταλλικά γρανάζια. Οι βαλβίδες δοκιμάζονται (ανοίγουν / κλείνουν) μία ή δύο φορές το μήνα, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία του συστήματος, ακόμη και στην περίπτωση υπερβολικής κλίμακας (σκληρό νερό). Η βαλβίδα τροφοδοτείται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής στροφής.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων