Αισθητήρες διαρροής

Σε περίπτωση ατυχήματος, οι αισθητήρες ανιχνεύουν τη διαρροή και στέλνουν το σήμα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος