Συστήματα συστήματος Neptun

Σύστημα ελέγχου διαρροής νερού Το σύστημα Neptun (στο εξής σύστημα Neptun) έχει σχεδιαστεί για έγκαιρη ανίχνευση διαρροής νερού και θέση σε συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης. Το σύστημα διακόπτει την παροχή νερού μέχρι να εξαλειφθεί η αιτία της διαρροής και ενημερώνει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με συναγερμό ήχου και φωτός. Η μονάδα ελέγχου επεξεργάζεται τα σήματα από τους αισθητήρες διαρροής νερού και την τάση ενεργοποίησης των προμηθειών στις ηλεκτροκίνητες σφαιρικές βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή νερού. Πρόκειται για μονάδα ελέγχου που παρέχει τροφοδοσία σε όλους τους αισθητήρες που περιλαμβάνονται, καθώς και συναγερμό κινδύνου ήχου και φωτός.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων